Leidinggeven en hybride werken

De corona pandemie heeft gezorgd voor een plotselinge stijging in zowel de frequentie als duur van het thuiswerken tot ongekende hoogtes. Gedurende de hele pandemie riep het kabinet mensen op om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Slechts korte periodes was het mogelijk om wat meer op locatie te werken. Dat heeft waarschijnlijk impact op de manier van werken.

De verwachting is dat werknemers deze ruimte voor bewuste keuzes over de combinatie van werken op kantoor, thuis of elders, het hybride werken, gangbaar blijft zodra de omstandigheden het toelaten. Er is echter nog veel onduidelijkheid over wat de impact is en wat er nodig is om dit op een goede manier vorm te geven. Eerder onderzoek over thuiswerken voldoet niet in de behoefte omdat dat gericht is op veel geringere aandelen thuiswerken en in veel selectievere groepen werkenden.

Om zicht te krijgen op de impact in de huidige situatie, heeft TNO een onderzoek uitgevoerd waarin we ons specifiek richten op het leidinggeven op afstand. We onderzoeken welke kennis en vaardigheden leidinggevenden én werknemers nodig hebben om goed te kunnen werken in de meer hybride werkplek.