Monitor Arbeidsongevallen

2010

‘Glazenwasser valt 5 meter van ladder’. Jaarlijks is een groot aantal werkenden in Nederland het slachtoffer van een arbeidsongeval. Dit veroozaakt niet alleen persoonlijk leed bij de betrokkenen, maar heeft ook impact op het bedrijfsleven en de maatschappij. In opdracht van het ministerie van SZW ontwikkelede TNO in 2001 de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland: een methodiek om eenduidige en betrouwbare ongevalscijfers vast te stellen.Voor u ligt alweer de negende Monitor Arbeidsongevallen in Nederland.

De Monitor Arbeidsongevallen bevat een uitgebreid overzicht van cijfers over arbeidsongevallen in Nederland in 2010. Het gaat om aantallen, risicogroepen, werkkenmerken en gevolgen. Deze gegevens worden aangevuld met toedrachtgegevens en trendanalyses.In deze monitor is tevens extra aandacht voor letsels behandeld op een afdeling voor Spoedeisende Hulp en de kosten daarvan.

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland