Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

2019

Resultaten in vogelvlucht

Eind 2019 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de vijftiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 58.000 werknemers vulden de NEA 2019 vragenlijst in. Het bijbehorende methodologie rapport vormt de methodologische verantwoording bij de NEA en biedt een overzicht van de eerste resultaten in de vorm van een tabel. In deze resultaten in vogelvlucht geeft TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten in woorden. Daarbij is net als in het methodologie rapport gekeken naar leeftijd, geslacht en sector maar zijn ook trends tussen 2014 en 2019 bekeken.

Klik hier om de NEA resultaten in vogelvlucht te downloaden