Zelfstandigen Enquête Arbeid

2019

Methodologie en globale resultaten

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is de Nederlandse enquête onder zelfstandig ondernemers over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. TNO en CBS hebben de ZEA in 2012 ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Na de pilot in 2012 is de enquête drie keer afgenomen; in 2015, 2017 en 2019. De ZEA
2019 heeft 5549 (voldoende) ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Dat komt neer op een bruikbare respons van 27,2%. In dit rapport is terug te vinden welke onderwerpen zijn bevraagd, hoe de data zijn verzameld en wat de resultaten zijn. De ZEA 2019 wordt gefinancierd vanuit het programma Monitoring van Arbeid van TNO. CBS en TNO voeren de ZEA uit in samenwerking met SZW.

Download hier het rapport van de ZEA 2019