Werkgevers Enquête Arbeid

2014

Methodologie en beschrijvende resultaten

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland. Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen? Wat doen bedrijven aan sociale innovatie en sociaal beleid? Hoe gaan werkgevers om met arbeidspotentieel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? De WEA geeft antwoord op deze vragen.

 

De WEA is een tweejaarlijks representatief vragenlijstonderzoek onder ruim 5.https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/ bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel is ontwikkelingen in
organisaties te volgen op het terrein van arbeid. De eerste meting onder werkgevers vond plaats in 2https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/8, in 2https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/14 is de WEA voor de vierde keer afgenomen.

 

Deze publicatie is de methodologische verantwoording van de vierde meting van de WEA in 2https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/14, en geeft behalve een overzicht van de resultaten in 2https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/14 ook
de ontwikkelingen vanaf de eerste editie in 2https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/https://wp.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea/8 weer.

Thema's in de WEA

De WEA omvat de volgende thema’s:

  • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting),
  • Arbeidsomstandigheden,
  • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties
  • Sociale zekerheid,
  • Bedrijfsbeleid (innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid),
  • Personeel (arbeidsmarktbeleid en sociaal ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid),
  • Kenmerken en opbouw van het personele bestand,
  • Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet en winst), en:
  • Ziekteverzuim.

Download hier het methodologie rapport van de Werkgevers Enquête Arbeid