Cijfers en trends - zelfstandigen

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van zelfstandig ondernemers in de Zelfstandigen Enquête Arbeid Benchmarktool. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector en type zelfstandige. In deze tool worden bovendien de trends over de periode 2015 t/m 2021 weergegeven, eventueel uitgesplitst naar geslacht e.d. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

Bekijk de ZEA Benchmarktool