Mogelijkheden

U heeft een specifieke vraag. U wilt bijvoorbeeld weten hoe werkend Nederland verandert, hoe uw sector het doet ten opzichte van andere, of wat de kosten en baten zijn van een voorgenomen beleidsbeslissing. Deze vragen kunnen wij op verschillende manieren beantwoorden. 

Benchmark: Hoe doen wij het ten opzichte van anderen?

Met een benchmarkanalyse onderzoeken wij hoe u het doet ten opzichte van anderen. Bijvoorbeeld, hoe verhouden de arbeidsomstandigheden in de horeca zich tot de arbeidsomstandigheden in andere sectoren? Of: zijn laagopgeleide werknemers meer of minder tevreden met hun arbeidsvoorwaarden dan hoogopgeleide werknemers?

 

Trendanalyse: Zijn er verschillen in de tijd?

Met trendanalyses brengen wij ontwikkelingen in de tijd voor u in kaart. Wilt u bijvoorbeeld weten of het vóórkomen van agressie en geweld sinds 2010 is toegenomen in uw beroepsgroep of sector? Een trendanalyse levert u het antwoord.

 

Risicoanalyse: Welke groepen lopen er risico?

Verzuimen vrouwen vaker dan mannen? In welke provincie hebben werknemers de langste reistijd van- en naar hun werk? Wie loopt het meeste risico op een arbeidsongeval? Met een risicoanalyse analyseren wij de mate van risico en blootstelling aan nadelige arbeidsomstandigheden, voor groepen werknemers of specifieke sectoren.

 

Subgroepanalyse: Kenmerken van een specifieke doelgroep?

Met subgroepanalyses benoemen we voor u de kenmerken van een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld: Wie zijn de werknemers die ontevreden zijn met hun pensioenregeling of salaris? Zijn dit mannen of vrouwen, hoog- of laagopgeleiden, mensen met een vast of tijdelijk dienstverband?

 

Effectonderzoek: Wat zijn oorzaken en gevolgen?

In hoeverre speelt werkdruk een rol bij arbeidsongevallen? Hoe beïnvloedt fysieke belasting het verzuim van werknemers? Met een effectonderzoek analyseren wij voor u wat de oorzaken of juist de gevolgen zijn van bepaalde arbeidsomstandigheden of beleidsmaatregelen. We maken hiervoor ondermeer gebruik van het NEA-cohortonderzoek en koppeling van verschillende databronnen.

 

Beleidsevaluatie: Hoe is beleid geïmplementeerd?

Welk aandeel van de Nederlandse bedrijven heeft een RI&E, of is aangesloten bij een CAO? Voor welke arbeidsrisico's achten werknemers aanvullende maatregelen noodzakelijk? Met behulp van analyses op de NEA, WEA en andere databronnen kunnen wij voor u in kaart brengen hoe beleid is geïmplementeerd in beroepsgroepen, sectoren of heel Nederland en wat de effecten zijn van beleidsmaatregelen.

 

Impact assessment: Effectbeoordeling van gezondheidsbeleid, kosten en baten van (beleids)beslissingen

Wat zijn de sociaal-economische effecten van veranderingen in de Arbowet? Wat zijn de consequenties van een tilnorm in de bouw op de ziektelast door lage rugklachten? Wat betekent dit voor de productiviteit? En, wat is de kosteneffectiviteit van een interventie op de werkplek?

 

Toolontwikkeling: Ontwikkeling van een rekenmodel om beslissingen te funderen

Wilt u een beslissing rekenkundig funderen? Wij kunnen samen met u een tool of rekenmodel ontwikkelen dat dit mogelijk maakt. Een voorbeeld hiervan is het Rekenmodel VPT of de agressie visualisatie. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2019 TNO