Nationale enquĂȘte arbeidsomstandigheden 2007

Eind 2007 voerde TNO de vierde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. TNO deed dit in samenwerking met het CBS, en mede gefinancierd door het ministerie van SZW. Ruim 22.700 werknemers deden mee aan het onderzoek. De omvang en representativiteit van de NEA maken het mogelijk om diverse branches te profileren op uiteenlopende arbeidsrisico's, zoals werkdruk, agressie en fysieke belasting. Er wordt aandacht besteedt aan mogelijke effecten van deze risico's, zoals werkstress, bedrijfsongevallen en verzuim. Evenals maatregelen die werkgevers treffen, naar reorganisaties en arbeidsvoorwaarden.

 

De NEA signaleert trends, brengt risicogroepen in kaart en vormt een nationaal referentiebestand voor onderzoek op bedrijfs- of sectorniveau. De resultaten zijn van belang voor beleidsmakers binnen overheid en bedrijfsleven, alsmede voor onderzoekers, HRM- en arboprofessionals. Deze publicatie biedt een overzicht van de methode en de eerste resultaten van de vierde meting.

Factsheets

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO