Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015

Eind 2015 voerden TNO en CBS de elfde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Bijna 46.000 werknemers deden mee aan het onderzoek. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. In de NEA staat ‘kwaliteit van de arbeid’ in brede zin centraal. Dat betekent dat naast de arbeidsomstandigheden, substantiële aandacht wordt geschonken aan de organisatie en inhoud van arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Tevens wordt aandacht besteed aan de gezondheid van werknemers. Aan bod komen arbeidsongevallen, verzuim en beroepsziekten, maar ook de algemene gezondheidstoestand en burn-out klachten. Ten slotte komen enkele andere thema’s aan bod zoals  functioneren en inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling, gezondheid en de balans tussen werk en privé.

de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015

Methodologische verantwoording bij de elfde meting van de NEA

Download hier het rapport

De omvang en representativiteit van de NEA maken het mogelijk om diverse branches te profileren op uiteenlopende arbeidsrisico’s, zoals werkdruk, agressie en fysieke belasting. Ook bevat de NEA informatie over maatregelen die werkgevers treffen en over mogelijke effecten van arbeid, zoals werkstress, verzuim en ongevallen.

 

De NEA signaleert trends, brengt risicogroepen in kaart en vormt een nationaal referentiebestand voor onderzoek op bedrijfs- en sectorniveau. De data zijn –onder voorwaarden – toegankelijk via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS en zijn koppelbaar aan statistieken uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van het CBS. De resultaten worden gebruikt door beleidsmakers binnen overheid en bedrijfsleven, alsmede door onderzoekers, HRM- en arboprofessionals.

 

Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de tiende meting van de NEA en biedt een overzicht van de eerste resultaten.

Gerelateerde publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015

Nationale Enquête...

Eind 2015 voerden TNO en CBS de elfde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Bijna 46.000 werknemers deden mee aan het onderzoek. TNO en het CBS voeren de NEA uit in...

Bekijk publicatie»
Factsheets

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO