Publicaties STREAM

STREAM levert nieuwe kennis op over de omstandigheden waaronder oudere werknemers productief en gezond in betaald werk kunnen blijven participeren. Deze kennis is nodig voor de ontwikkeling van beleid en interventies die de inzetbaarheid van oudere werknemers kunnen verbeteren. Daarbij richt TNO zich in eerste instantie op de relaties in het onderzoeksmodel, maar ook voor andere onderzoeksvragen is aandacht. TNO werkt graag samen met andere kennisinstituten en universiteiten om de STREAM data zo goed mogelijk te benutten. Er zijn inmiddels contacten met enkele cohortstudies onder ouderen in andere Europese landen.

 

Download de lijst met publicaties op basis van STREAM

Download
Factsheets

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO